top of page
04_Mure_på_en_regnvejrsdag.JPG
02 Set fra Galleri A.jpg
03 Belægning.tiff
01_Skitse_Vanløse_Torv.jpg

Vanløse Torv

Beliggenhed

Beliggende ved Vanløse Station på hjørnet af Jernbane Allé og Vanløse Allé

 

Bygherre

Københavns Kommune, Anlægskontoret

 

Landskabsarkitekt

Annemette Fredslund Aagaard som ansat i Anlægskontoret, Vej & Park: borgerdialog, design, projektering samt fagtilsyn i anlægsfasen.

 

Proces

Projektet til nyt torv blev udviklet som dialogorienteret proces med borgere og erhvervsdrivende fra lokalområdet samt DSB og Metroselskabet. Projektet er baseret på hensyntagen til borgernes og de erhvervsdrivenes forskellige behov for aktiviteter og ophold over året koblet sammen med pladsens beliggenhed midt i et trafikeret vejkryds, hvor det er altafgørende for pladsens anvendelse som opholdsplads, at der afskærmes mod hhv. Jernbane Allé og Vanløse Allé. Pladsen består af en moduleret granitflade - til hhv. markedsdage, det faste årlige julearrangement m.m.m. - bestående af bordustens- og chausséstensbelægning, der i yderperiferien afgrænses mod trafikken af 3 organisk formede lave mure i tegl med samme farve som belægningen. Murene - der er udformede som opholdsbænke hhv. mod pladsen og mod trafikken på Vanløse Allé - danner rum mod pladsen og definerer på denne måde pladsens egen identitet. Forløbet med de tre mure muliggør passage henover pladsen til Metro, café m.m.

 

Anlægssum

10,6 mio. kr.

05 Bænke på mur.JPG
bottom of page